Forskuddsskatt 2022 – Alt du trenger å vite!

Forskuddsskatt er en type skatt som betales i forskudd til staten basert på en estimert inntekt for året. Dette gjør at skatten blir fordelt jevnt over året, og bidrar til å unngå store skattekrav ved årets slutt.

Forskuddsskattterminer for 2022

I 2022 er det viktig å merke seg følgende forskuddsskattterminer:

Terminer Betalingsfrist
Termin 1 15. mars 2022
Termin 2 15. mai 2022
Termin 3 15. september 2022
Termin 4 15. november 2022

Hvordan endre forskuddsskatt for 2022?

Dersom du ønsker å endre forskuddsskatten for 2022, kan du kontakte skatteetaten eller benytte deg av deres digitale løsninger på deres nettside. Det kan være nødvendig å oppgi informasjon om din forventede inntekt og eventuelle fradrag for å justere forskuddsskatten.

Forskuddsskatt for AS

For aksjeselskap (AS) gjelder spesielle regler for forskuddsskatt. Det er viktig å være klar over at AS må betale forskuddsskatt basert på selskapets forventede overskudd for året.

Oppsummering

Forskuddsskatt er en skatt som betales i forskudd basert på estimert inntekt. I 2022 er det viktige betalingsfrister å merke seg for forskuddsskatt. Dersom du ønsker å endre din forskuddsskatt, finnes det muligheter for å gjøre dette gjennom skatteetaten. Aksjeselskap (AS) har egne regler for betaling av forskuddsskatt.

Ofte stillede spørgsmål

Hva er forskuddsskatt?

Forskuddsskatt er en skatt som betales på forskudd i forhold til den årlige skattemessige inntekten.

Hvilke terminer gjelder for forskuddsskatt i 2022?

For forskuddsskatt i 2022 gjelder det fire terminer som skal betales i mars, mai, september og november.

Hvordan kan jeg endre forskuddsskatt for 2022?

Du kan endre forskuddsskatten for 2022 ved å kontakte Skatteetaten og levere en ny skattemelding.

Hva er forskjellen mellom forskuddsskatt og årsoppgjør?

Forskuddsskatt er en betaling i forkant, mens årsoppgjør er en avsluttende regnskapsprosess som beregner den faktiske skatten du skylder for året.

Kan jeg betale forskuddsskatt som et aksjeselskap?

Ja, aksjeselskaper kan også betale forskuddsskatt.

Hvordan beregnes forskuddsskatt?

Forskuddsskatt beregnes basert på anslått inntekt, skattemessige avtrekk og beregnet skattesats.

Hva skjer om jeg ikke betaler forskuddsskatt?

Hvis du ikke betaler forskuddsskatt, kan du bli ilagt renter og gebyrer av Skatteetaten.

Kan jeg søke om fritak fra forskuddsskatt?

Ja, du kan søke om fritak fra forskuddsskatt hvis du har lav inntekt eller store fradrag.

Hvordan kan jeg endre forfallsterminer for forskuddsskatt?

Du kan kontakte Skatteetaten for å endre forfallsterminer for forskuddsskatt.

Hva er alternativet til forskuddsskatt?

Alternativet til forskuddsskatt er å betale hele skatten ved årsoppgjøret, men da kan du bli belastet med renter dersom du ikke har betalt nok gjennom året.

Artiklen Forskuddsskatt 2022 – Alt du trenger å vite! har i gennemsnit fået 3.6 stjerner baseret på 33 anmeldelser